Rabu, 09 Desember 2015

soal pai lukman

Nama          : Lukman Maulana Yusuf
Kelas           : XI MIPA 3
No. Absen : 18

1.       Bentuk syirkah yg telah menggabungkan semua jenis semua jenis syirkah disebut syirkah
a.       Syirkah Mufawadah
b.      Syirkah Inan
c.       Syirkah Abdan
d.      Syirkah Wujuh
e.      Syirkah gabungan
2.       Pakpol dan Otong menjalankan perniagaan Burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal Rp.69.000 setiap orang. Syirkah yg dilakukan Otong dan Pakpol termasuk syirkah…
a.       Syirkah Abdan
b.      Syirkah Inan
c.       Syirkah Mudafawadah
d.      Syirkah Wujuh
e.      Tidak melakukan Syirkah
3.       Jalal adalah Tukang buat rumah dan Udin adalah Juru elektrik yg berkongsi menyiapkan proyek membangun rumah. Syirkah yg dilakukan Jalal dan Udin adalah Syrikah…
a.       Syirkah Wujuh
b.      Syrikah Mudafawadah
c.       Syirkah Abdan
d.      Syrikah Inan
e.      Syrikah Al milk
4.       Bank syariah menggunakan beberapa cara yg bersih dari riba, salah satu caranya adalah…
a.       Qardul hisan
b.      Musyawarah
c.       Waidah
d.      Mudarabah
e.      Tidak mengunakan bunga
5.       Ulama fikih sepakat bahwa asuransi dibolehkan asal cara kerjanya islami, kecuali…
a.       Ditegakkannya keadilan
b.      Dihilangkannya unsure ungtung untungan/maisir
c.       Tidak ada perampasan hak dan kezaliman
d.      Bersih dari unsur riba
e.      Para karyawannya harus orng Islam
6.       Masa kejayaan Islam yg terjadi pada sekitar tahun 650-1250. Periode ini disebut…
a.       Periode Klasik
b.      Periodepertengahan
c.       Periode modern
d.      Periode kejayaan
e.      Periode kegelapan

7.       Perhatikan pernyataan berikut untuk mengerjakan nomer 7 dan 8 !
1.       Bidang politik
2.       Ekonomi
3.       Bidang ilmu pengetahuan
4.       Ilmu bangunan
5.       Social
6.       Bidang militer
7.       Keagamaan
Dari pernyataan diatas yg merupakan kemajuan Islam pada masa Abbasiyah ditandai oleh nomor…
a.       1,2,4,5,7
b.      2,3,4,5,6
c.       3,4,5,6,7
d.      1,2,3,4,6
e.      1,2,4,6,5
8.       Dari pernyataan diatas yg merupakan kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah ditandai oleh nomor…
a.       1,2,3,4,5,6
b.      2,3,4,5,6,7
c.       1,2,3,5,6,7
d.      1,3,4,5,6,7
e.      1,2,3,4,5,6,7
9.       Salah satu factor internal yg menyebabkan kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah adalah..
a.       Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain
b.      Gerakan terjemah
c.       Etos keilmuan dari para ulama
d.      Konsistensi dan istiqamah umat islam kepada ajaran Islam
e.      Mengembangkan ilmu agama dengan cara berijtihad
10.   Salah satu tokoh islam yg memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan ilmu Filsafat adalah..
a.       Al-khawarizmi
b.      Ibnu Majah
c.       Ibnu Jarir
d.      Abul  Wafa
e.       Ibnu Shina


11.   Ten Commandements atau Sepuluh Hukum adalah isi pokok dari Kitab..
a.      Taurat
b.      Zabur
c.       Injil
d.      Al-quran
e.       Kitab Suci
12.   Nama lain Al-quran yg memiliki arti sebagai penawar ( obat penenang hati ) adalah…
a.       Al-Huda
b.      Asy-Syifa
c.       Al-Furqan
d.      Az-Zikr
e.      Al-Kitab
13.   Yang tidak termasuk nama lain Al-quran adalah…
a.       al-Huda
b.      al-Furqan
c.       al-Mizan
d.      al-Kitab
e.      asy-Syifa
14.   Cara menjaga Al-quran adalah sebagai berikut, kecuali…
a.       Mengamalkan isinya
b.      Mengkaji isinya dgn seluas luasnya
c.       Menghafal semua ayat al-quran dgn baik
d.      Mengamalkan al-quran ditempat tertutup
e.      Mempelajari alquran dgn sungguh sunguh
15.   Adapun keistimewaan kitab suci al-quran adalah sebagai berikut, kecuali…
a.       Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yg beriman dan bertaqwa
b.      Kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya
c.       Tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yg ingin menyimpangkannya
d.      Membaca dan mempelajarinya adalah ibadah
e.      Kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman
16.   Orang tua yg harus dihormati terlebih dahulu adalah..
a.       Ibu
b.      Bapak
c.       Nenek
d.      Kakek
e.      Guru
17.   Hikmah yg bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua adalah sebagai berikut, kecuali…
a.       Berbakti kepada orang tua merupaka n amalan yg paling utama
b.      Berbakti kepada orng tua adalah wajib
c.       Berbakti kepada orng tua akan diluaskan rezekinya
d.      Berbakti kepada orng tua menjadikan kita masuk surge
e.      Rida Allah rida orang tua
18.   Berikut ini adalah cara untuk berbakti kepada orng tua, kecuali…
a.       Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran
b.      Merendahkan diri, berkata halus dan sopan
c.       Menaati segala perintahnya dalam segala hal tanpa terkecuali
d.      Berbuat baik kepadanya
e.      Rela berkorban untuk orng tuanya
19.   Yg termasuk cara berbakti kepada guru adalah…
a.       menceritakan keburukannya
b.      tidak mendengarkan nasihatnya
c.       meminta hadiah kepadanya
d.      menghorrmati dan memuliakannya
e.      tidak mengamalkan ilmunya
20.   “Rida Allah Swt. Ada pada rida orng tua, dan murkanya Allah Swt ada pada murkanya orangtua” maksud dari hadist tersebut adalah…
a.       Jika Allah murka, orng tua juga murka
b.      Jika ingin diridai Allah, buat orng tua murka
c.       Jika ingin orng tua murka, kita harus taat kepada Allah
d.      Rida Allah itu rida orng tua, tapi rida orng tua belom tentu rida Allah
e.      Jika ingin mendapat rida Allah, hormatilah orng tuaKunci Jawaban :


1.       A
2.       B
3.       C
4.       D
5.       E
6.       A
7.       B
8.       C
9.       D
10.   E
11.   A
12.   B
13.   C
14.   D
15.   E
16.   A
17.   B
18.   C
19.   D
20.   E